Phụ lục

Rung phan hôi: Cài đặt thiết bị rung khi bạn khám phá màn hình.

Âm thanh phan hôi: Cài đặt thiết bị để phát ra âm thanh khi bạn điều khiển màn hình, như cuộn màn hình, .v.v.

Tập trung vao giong noi: Cài đặt thiết bị để vặn nhỏ âm lượng media khi thiết bị đọc lên một mục.

Âm lượng âm thanh phan hôi: Điều chỉnh âm lượng của âm thanh được phát khi bạn chạm vào màn hình để điều chỉnh nó. Tính năng này khả dụng khi Âm thanh phan hôi được bật.

Phản hồi cua phím Trơ vê va Gần đây: Cài đặt thiết bị để tạo phản hồi thoại khi bạn chạm vào hoặc một lần. Chạm vào hoặc hai lần để bật.

Quản lý nhãn tùy chỉnh: Quản lý các nhãn bạn đã thêm.

Thông tin thanh trạng thái: Chọn các mục để đọc to khi bạn chạm hai đầu ngón tay vào màn hình ba lần.

Tuy chon nha phát triển: Cài đặt các tùy chọn để phát triển ứng dụng.

Sử dụng thiết bị với màn hình bị tắt

Cài đặt thiết bị để luôn tắt màn hình nhằm giữ nội dung trên màn hình riêng tư. Màn hình không bật khi bạn nhấn phím Trang chính hoặc chạm vào màn hình. Các tính năng hiện được kích hoạt không tắt khi màn hình tắt.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt Hỗ trợ Nhìn, rồi chạm vào công tắc Màn hình tối để bật. Bạn có thể bật hoặc tắt tính năng này bằng cách nhấn hai lần phím nguồn.

Đọc lên mật mã

Cài đặt thiết bị để đọc lên mật mã khi bạn nhập mật mã trong khi đang bật Voice Assistant.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt Hỗ trợ Nhìn, rồi chạm vào công tắc Đọc mật mã để bật.

129