Ứng dụng

Nhạc

Nghe nhạc được sắp xếp theo thể loại và tùy chỉnh cài đặt phát lại. Chạm vào Nhạc trên màn hình Ứng dụng.

Chạm vào , chọn thể loại, sau đó chọn bài hát để phát.

Chạm vào hình ảnh album ở dưới cùng của màn hình để mở màn hình máy nghe nhạc.

Đặt làm bài hát yêu thích của bạn.

Bật trộn bài.

Chuyển đến bài trước đó. Chạm và giữ để tua lại.

Truy cập các tùy chọn khác.

Mở danh sách phát.

Truy cập cài đặt hiệu ứng và chất lượng âm thanh.

Điều chỉnh âm lượng.

Thay đổi chế độ lặp lại.

Chuyển đến bài tiếp theo. Chạm và giữ để tua nhanh.

Tạm dừng và tiếp tục phát.

87