Cài đặt

Cảnh báo thông minh: Cài đặt thiết bị báo cho bạn nếu bạn có cuộc gọi nhỡ hoặc tin nhắn mới khi bạn cầm thiết bị lên.

Tính năng này có thể không hoạt động nếu màn hình được bật hoặc thiết bị không nằm trên bề mặt phẳng.

Tắt âm: Cài đặt thiết bị để tắt âm cuộc gọi đến hoặc chuông bằng cách sử dụng chuyển động của lòng bàn tay hoặc úp màn hình thiết bị xuống.

Vuốt long ban tay đê chup: Cài đặt thiết bị để chụp ảnh màn hình khi bạn vuốt bàn tay sang trái hoặc sang phải trên màn hình. Bạn có thể xem các ảnh được chụp trong Bộ sưu tập.

Không thể chụp ảnh màn hình khi đang sử dụng một số ứng dụng và tính năng.

Ứng dụng

Quản lý ứng dụng của thiết bị và thay đổi cài đặt của chúng.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Ứng dụng.

Quản lý ứng dụng: Xem và quản lý các ứng dụng trên thiết bị.

Ứng dụng mặc định: Chọn một cài đặt mặc định để sử dụng các ứng dụng.

Cài đặt ứng dụng: Tùy chỉnh cài đặt cho từng ứng dụng.

Man hinh nền

Thay đổi cài đặt hình nền cho màn hình chờ và màn hình khóa.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Man hinh nền.

Theme

Sử dụng các theme khác nhau cho thiết bị để thay đổi các yếu tố hiển thị của màn hình chờ, màn hình khóa và các biểu tượng.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Theme.

Để tải về thêm các theme, chạm vào Cưa hang Theme.

111