Thông tin cơ bản

Chế độ Khẩn cấ́p

Chế độ khẩn cấp làm thay đổi màn hình sang trắng đen để giảm tiêu thụ pin. Một số ứng dụng và chức năng sẽ bị hạn chế. Trong chế độ khẩn cấp, bạn có thể thực hiện cuộc gọi khẩn cấp, gửi thông tin vị trí hiện tại của bạn tới người khác, phát âm báo động khẩn cấp và hơn thế nữa.

Nhấn và giữ phím Nguồn và sau đó chạm vào Chế độ Khẩn cấ́p.

Bật đèn flash.

Gửi các thông tin vị trí gần đây bằng tin nhắn.

Duyệt Internet.

Lượng pin còn lại và thời gian sử dụng còn lại

Truy cập các tùy chọn khác.

Âm thanh chuông báo.

Thực hiện cuộc gọi.

Thêm nhiều ứng dụng để sử dụng.

Thực hiện cuộc gọi khẩn cấp.

Thời gian sử dụng còn lại cho biết thời gian còn lại trước khi pin cạn. Thời gian còn lại có thể khác nhau tùy theo cài đặt thiết bị của bạn và các điều kiện hoạt động.

Tắt Chế độ Khẩn cấ́p

Để tắt chế độ khẩn cấp, chạm vào NHIỀU HƠN Tắt chế độ Khẩn cấ́p. Hoặc, nhấn và giữ phím nguồn, sau đó chạm vào Chế độ Khẩn cấ́p.

48