Ứng dụng

Máy ảnh

Giới thiệu

Chụp ảnh hoặc quay video bằng cách sử dụng các chế độ và cài đặt khác nhau.

Chụp ảnh cơ bản

Bạn có thể chụp ảnh hoặc quay video. Xem ảnh và video của bạn trong Bộ sưu tập. Chạm vào Máy ảnh trên màn hình Ứng dụng.

Cách sử dụng máy ảnh

Không chụp ảnh hoặc quay video người khác mà không được sự cho phép của họ.

Không chụp ảnh hoặc quay video ở nơi bị cấm về mặt pháp lý.

Không chụp ảnh hoặc quay video ở những nơi mà bạn có thể vi phạm quyền riêng tư của người khác.

Chụp ảnh hoặc quay video

1

2

Chạm vào hình ảnh trên màn hình xem trước ở nơi máy ảnh sẽ lấy nét.

Chạm vào để chụp ảnh hoặc chạm vào để quay video.

Tách hai ngón tay trên màn hình để phóng to và chụm lại để thu nhỏ.

Để chụp ảnh từ video trong khi quay, chạm vào Chup.

60