Ứng dụng

Video

Xem video được lưu trữ trong thiết bị và tùy chỉnh các cài đặt phát lại. Chạm vào Video trên màn hình Ứng dụng.

Chọn một video để phát.

Di chuyển lùi hoặc tới bằng cách kéo thanh.

Thay đổi tỷ lệ màn hình.

Chuyển đến video trước đó. Chạm và giữ để tua lại.

Truy cập các tùy chọn khác.

Tạm dừng và tiếp tục phát.

Điều chỉnh âm lượng.

Chuyển sang trình phát video pop-up.

Chuyển đến video tiếp theo. Chạm và giữ để tua nhanh.

Kéo ngón tay lên hoặc xuống ở phía bên trái của màn hình phát để điều chỉnh độ sáng hoặc kéo ngón tay lên hoặc xuống ở phía bên phải của màn hình phát để điều chỉnh âm lượng.

Để tua lại hoặc tua đi, vuốt ngón tay sang trái hoặc phải trên màn hình phát.

88