Vodite računa o svom uređaju i ispravno ga koristite

Uređaj držite na suhom

Vlaga i tekućine mogu oštetiti dijelove ili elektroničke sklopove u uređaju.

Ne uključujte uređaj ako je vlažan. Ako je vaš uređaj već uključen, isključite ga i odmah izvadite bateriju (ako se uređaj ne može isključiti ili ne možete izvaditi bateriju, ostavite ga u tom stanju). Zatim, osušite uređaj ručnikom i odnesite ga u servisni centar.

Ovaj uređaj ima ugrađene unutarnje indikatore za tekućinu. Oštećenje uređaja vodom može poništiti jamstvo proizvođača.

Uređaj pohranjujte samo na ravnim plohama

Ako uređaj padne, može doći do njegovog oštećenja.

Uređaj se može upotrebljavati na mjestima okolne temperature od 0 °C do 35 °C. Uređaj možete pohraniti na okolnoj temperaturi od -20 °C do 50 °C. Upotreba ili pohrana uređaja izvan preporučene temperature može oštetiti uređaj ili skratiti radni vijek baterije

Uređaj ne čuvajte u jako vrućim prostorima poput unutrašnjosti automobila tijekom ljeta. To može dovesti do kvara zaslona, oštećenja uređaja ili eksplozije baterije.

Nemojte izlagati uređaj izravnoj sunčevoj svjetlosti na dulje vremensko razdoblje (primjerice, na tabli s instrumentima automobila).

Kod uređaja s uklonjivom baterijom baterija može biti zasebno pohranjena na lokacijama s okolnom temperaturom od 0 °C do 45 °C.

Nemojte pohranjivati uređaj s metalnim predmetima, kao što su kovanice, ključevi i ogrlice

Vaš uređaj se može ogrebati ili postati neispravan.

Ako polovi baterije dođu u dodir s metalnim predmetima, to može uzročiti požar.

Hrvatski