Specific Absorption Rate (SAR) -tiedot

Lisätietoja saat osoitteesta www.samsung.com/sar hakemalla laitteesi mallinumeron perusteella.

Tuotteen turvallinen hävittäminen

(Elektroniikka ja sähkölaitteet)

Tämä merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia elektronisia laitteita (esimerkiksi laturia, kuulokemikrofonia tai USB-kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana.

Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.

Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

Tuotteen akkujen oikea hävittäminen

Tämä akussa, käyttöoppaassa tai pakkauksessa oleva merkintä tarkoittaa, että tämän tuotteen sisältämiä akkuja ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana, kun niiden käyttöikä on lopussa. Kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb ilmaisee, että akku sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä yli EU:n direktiivin 2006/66 viiterajojen.

Suomi