Oplysninger om SAR-certificering (Specific Absorption Rate)

Besøg www.samsung.com/sar, og søg efter enheden ved brug af modelnummeret for at få flere oplysninger.

Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt

(Elektrisk & elektronisk udstyr)

Denne mærkning på produktet, tilbehør eller litteratur indikerer, at produktet og dets elektroniske tilbehør (f.eks. oplader, headset, USB-kabel) ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald.

For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.

Forbrugere bedes kontakte kommunen, eller forhandleren, hvor de har købt produktet, for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og dets elektroniske tilbehør bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Dansk