Hvis børn bruger enheden, skal du være sikker på, at de bruger enheden korrekt.

Stik ikke enheden, eller det tilbehør, der fulgte med enheden, ind i ører, øjne eller mund

Gør du dette, kan det medføre kvælning eller alvorlige skader.

Anvend ikke beskadigede eller lækkende litium ion-batterier (Li-Ion)

For sikker bortskaffelse af dit Li-Ion-batteri bedes du kontakte dit autoriserede servicested.

Forsigtig

Manglende overholdelse af forsigtigheds- anvisninger og -regler kan medføre alvorlige skader eller beskadigelse af ejendom

Anvend ikke din enhed i nærheden af andre elektroniske enheder

De fleste elektroniske enheder benytter sig af radiofrekvenssignaler. Din enhed kan interferere med andre elektroniske enheder.

Brug af en LTE-dataforbindelse kan medføre interferens med andre enheder, f.eks. lydudstyr og telefoner.

Anvend ikke din enhed på hospitaler, i fly eller i forbindelse med biludstyr, der kan forstyrres af radiofrekvens

Undgå om muligt at bruge din enhed inden for 15 cm fra en pacemaker, da din enhed kan interferere med pacemakeren.

For at minimere mulige forstyrrelser af pacemakere må du kun bruge enheden på den side af kroppen, der er modsat pacemakeren.

Hvis du bruger medicinsk udstyr, skal du kontakte udstyrsproducenten, inden du tager enheden i brug for at konstatere, om det medicinske udstyr kan blive påvirket af de radiofrekvenser, enheden udsender, eller ej.

Dansk