Sikkerhetsinformasjon

Les gjennom denne viktige sikkerhetsinformasjonen før du bruker enheten. Den inneholder generell sikkerhetsinformasjon for enheter, og den kan omfatte innhold som ikke er aktuelt for enheten din. Følg informasjonen i advarsels- og forsiktighetsavsnittene for å unngå skade på deg selv og andre og på enheten.

Uttrykket "enhet" viser til produktet og batteriet, laderen, tilbehøret som følger med produktet, og eventuelt Samsung- godkjent tilbehør som brukes sammen med enheten.

Advarsel

Hvis du ikke overholder sikkerhetsadvarsler og -forskrifter, kan det føre til alvorlig skade eller død

Ikke bruk ødelagte strømledninger eller støpsler, eller løse stikkontakter

Usikrede forbindelser kan føre til elektrisk støt eller brann.

Ikke berør enheten, strømledningene, støpsler eller stikkontakten med våte hender eller andre våte kroppsdeler

Dette kan føre til elektrisk støt.

Ikke dra for mye i strømledningen når du kobler den fra

Dette kan føre til elektrisk støt eller brann.

Ikke bøy eller skad strømledningen

Dette kan føre til elektrisk støt eller brann.

Norsk