Aveţi grijă şi utilizaţi corespunzător dispozitivul

Feriţi dispozitivul de umezeală

Umiditatea şi lichidele pot deteriora piese sau circuite electronice din dispozitiv.

Nu porniţi dispozitivul dacă acesta este ud. În cazul în care dispozitivul este deja pornit, opriţi-l şi scoateţi bateria imediat (dacă dispozitivul nu se opreşte sau dacă nu puteţi scoate bateria, lăsaţi-l aşa cum este). Apoi, uscaţi dispozitivul cu un prosop şi duceţi-l la un centru de service.

Acest dispozitiv are încorporate indicatoare de contact cu un lichid. Deteriorările cauzate de lichide asupra dispozitivului pot anula garanţia producătorului.

Depozitaţi dispozitivul pe suprafeţe plane

Dacă dispozitivul cade, se poate deteriora.

Dispozitivul poate fi folosit în locuri cu o temperatură ambientală între 0°C și 35°C. Puteţi păstra dispozitivul la o temperatură ambientală cuprinsă între -20°C şi 50°C. Folosirea sau păstrarea dispozitivului în afara limitelor termice recomandate poate deteriora dispozitivul sau poate reduce durata de viaţă a bateriei

Nu depozitaţi dispozitivul în zone foarte fierbinţi, cum ar fi interiorul unei maşini în timpul verii. Nerespectarea acestei instrucţiuni poate cauza funcţionarea necorespunzătoare a ecranului, poate duce la deteriorarea dispozitivului sau poate cauza explozia bateriei.

Nu expuneţi dispozitivul la lumină solară directă pentru perioade extinse de timp (pe bordul unui autovehicul, de exemplu).

La un dispozitiv cu bateria demontabilă, bateria poate fi păstrată separat în locuri cu o temperatură ambientală între 0°C și 45°C.

Nu depozitaţi dispozitivul în apropierea obiectelor metalice, precum monede, chei şi coliere

Este posibil ca dispozitivul să fie zgâriat sau să prezinte o funcţionare necorespunzătoare.

Dacă bornele bateriei intră în contact cu obiectele metalice, se pot produce incendii.

Română