Тізбе параметрлерін өңдемеңіз немесе құрылғының амалдық жүйесін өзгертпеңіз.

Меншікті сіңіру нормасы (МСН) куәлігі туралы ақпарат

Қосымша ақпарат алу үшін, www.samsung.com/sar торабына кіріп, құрылғыңызды үлгі нөмірі бойынша іздеңіз.

Осы өнімді тиісті түрде жою

(Электрлік жəне Электроникалық Жабдық қалдықтары)

Өнімдегі, қосымша құралдардағы немесе құжаттардағы осы белгі өнім мен оның электрондық қосымша құралдарын (мысалы, зарядтағыш, гарнитура, USB кабелі) басқа үй қоқыстарымен тастауға болмайтынын

көрсетеді.

Қоршаған ортаға немесе адам денсаулығына зияны тиюі мүмкін бақылаусыз тасталған қалдықтарды болдырмау үшін осы заттарды қалдықтардың басқа түрлерінен бөлек айырып алыңыз да, материал ресурстарын қоршаған ортаға залалы тимейтіндей қайта қолданысқа түсіруіңізді сұраймыз.

Үй шаруасындағы пайдаланушылар өнімді қауіпсіз қайта өңдеуге жіберу үшін осы элементтерді қайдан жəне қалай алу жолдарын оны сатып алған сауда орнына немесе жергілікті басқару кеңсесіне хабарласуы қажет.

Іскерлік жолындағы пайдаланушылар өздерінің шығарушыларымен байланысып, сатып алу келісім-шарттарының шарттары мен ережелерін тексеруі тиіс. Осы өнім және оның электрондық керек- жарақтары, жоюға арналған басқа коммерциялық қалдықтармен араласпауы тиіс.

Қазақ тілі