Bezbednosne informacije

Pročitajte važne bezbednosne informacije pre korišćenja ovog uređaja. One sadrže opšte bezbednosne informacije za uređaje i mogu da uključuju sadržaj koji se ne primenjuje na vaš uređaj.

Sledite informacije o upozorenjima i oprezu kako bi sprečili lične i telesne povrede drugih lica i oštećenja na svom uređaju.

Termin„uređaj“ odnosi se na proizvod i njegovu bateriju, punjač, stavke priložene uz proizvod i svu dodatnu opremu koju je odobrila kompanija Samsung a koja se koristi uz ovaj proizvod.

Upozorenje

Nepoštovanje bezbednosnih upozorenja i propisa može uzrokovati ozbiljne povrede ili smrt

Nemojte koristiti oštećene kabele za napajanje, utikače, niti neučvršćene električne utičnice

Nezaštićene veze mogu uzrokovati električni udar ili požar.

Ne dirajte uređaj, kablove za napajanje, utikače, ili električnu utičnicu vlažnim rukama ili drugim vlažnim delovima tela

To može uzrokovati električni udar.

Ne se kabl napajanja odnosi kada je isključenja

To može uzrokovati električni udar ili požar.

Ne vucite jako kabl za napajanje kada ga isključujete

To može uzrokovati električni udar ili požar.

Srpski