Mos e kafshoni ose thithni pajisjen ose baterinë

Nëse veproni kështu mund të dëmtoni pajisjen ose të shkaktoni shpërthim ose zjarr.

Fëmijët ose kafshët mund të gëlltitin pjesë të vogla.

Nëse pajisja përdoret nga fëmijë, sigurohuni se po e përdorin atë siç duhet.

Mos futni pajisjen apo aksesorë të furnizuar në sy, veshë, ose gojë

Duke bërë kështu ju mund të shkaktoni asfiksi apo dëmtime serioze.

Mos përdorni bateri me jone litiume (Li-Ion), të cilat janë të dëmtuara ose me rrjedhje

Për hedhjen në mënyrë të sigurt të baterisë Li-Ion, kontaktoni me qendrën e shërbimit të autorizuar më të afërt.

Kujdes

Mosrespektimi i lajmërimeve dhe rregullave të sigurisë mund të shkaktojë lëndime ose dëmtime të pronës

Mos e përdorni pajisjen tuaj pranë pajisjeve të tjera elektronike

Pjesa më e madhe e pajisjeve elektronike përdorin sinjale në frekuenca radioje. Pajisja juaj mund të ndërhyjë në funksionimin normal të pajisjeve të tjera elektronike.

Përdorimi i lidhjes LTE për të dhënat mund të shkaktojë ndërhyrje me pajisje të tjera, si pajisjet audio dhe telefonat.

Mos e përdorni pajisjen në një spital, ose në aeroplan, ose në pajisje me motor të cilat mund të interferohen nga frekuencat e radios

Nëse është e mundur shmangni përdorimin e pajisjes tuaj brenda një rrezeje 15 cm pranë stimuluesve kardiakë, pasi pajisja mund të ndërhyjë në funksionimin normal të stimuluesit.

Shqip