Följ alla säkerhetsföreskrifter och regler för användning av mobila enheter när du kör ett fordon

När du kör är fordonets säkerhet ditt första ansvar. Använd aldrig din mobila enhet när du kör, om det är förbjudet enligt lag. För din och andras säkerhet, använd ditt sunda förnuft och kom ihåg följande tips:

Lär känna enheten och dess olika funktioner, som t.ex. kortnummer och återuppringning. Dessa funktioner minskar den tid det tar att ringa eller ta emot samtal på enheten.

Placera enheten där det är lätt att nå den. Se till att du kan komma åt din trådlösa enhet utan att ta blicken från vägen. Låt röstbrevlådan svara om du får ett samtal vid ett olämpligt tillfälle.

Avbryt samtal vid mycket trafik eller dåliga väderförhållanden. Regn, snöblandat regn, snö, is och mycket trafik kan utgöra en fara.

Gör inga anteckningar och slå inte upp telefonnummer. Att skriva anteckningar eller bläddra genom adressboken tar bort uppmärksamheten från ditt första ansvar, att köra säkert.

Ring förnuftigt och bedöm trafiken. Ring när du står stilla eller innan du ger dig ut i trafiken. Försök att planera så du ringer när bilen står stilla.

Undvik stressiga eller emotionella samtal som stör. Låt personen du pratar med veta om att du kör och avbryt samtal som skulle kunna avleda din uppmärksamhet från vägen.

Ta hand om och använd enheten korrekt

Håll enheten torr

Fukt och vätskor kan skada komponenter eller elektroniska kretsar i enheten.

Slå inte på enheten om den är våt. Om enheten redan är påslagen ska du omedelbart slå av den och ta ur batteriet (om enheten inte stängs av eller om du inte kan ta ur batteriet ska du lämna den som den är). Torka sedan av enheten med en handduk och ta med den till ett servicecenter.

Den här enheten är utrustad med indikatorer för invändiga vätskor. Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om enheten blir vattenskadad.

Svenska