Om barn använder enheten, se till att de gör det på rätt sätt.

Stoppa inte in enheten eller de medföljande tillbehören i ögonen, öronen eller munnen

Om du gör det kan det leda kvävning eller allvarliga skador.

Hantera inte ett litiumjonbatteri som är skadat eller läcker

För säker bortskafftning av ditt litiumjonbatteri, kontakta närmaste auktoriserade servicecenter.

Var försiktig!

Om du underlåter att följa varningarna och reglerna avseende säkerhet kan det leda till allvarlig personskada eller skada på egendom

Använd inte enheten i närheten av annan elektronisk utrustning

De flesta elektroniska enheter använder radiovågssignaler. Din enhet kan störa andra elektroniska enheter.

Genom att använda en LTE-dataanslutning kan det uppstå störningar för andra enheter, exempelvis ljudutrustning och telefoner.

Använd inte enheten på ett sjukhus eller i närheten av fordonsteknisk utrustning som kan störas av radiovågor

Undvik att använda enheten inom ett avstånd på 15 cm på från en pacemaker om det är möjligt, då den kan störa pacemakern.

För att minimera eventuella störningar med en pacemaker ska du endast använda enheten på den motsatta sidan av kroppen i förhållande till pacemakern.

Om du använder medicinsk utrustning ska du kontakta tillverkaren av utrustningen innan du använder enheten för att avgöra huruvida utrustningen kommer att påverkas av radiofrekvenser som avges av enheten.

Svenska