Ta vare på og bruk enheten på riktig måte

Hold enheten tørr

Fuktighet og væsker kan skade deler eller elektroniske kretser i enheten.

Ikke slå enheten på hvis den er våt. Hvis den allerede er på, slår du den av og tar ut batteriet umiddelbart (hvis enheten ikke slår seg av eller du ikke kan ta ut batteriet, lar du den være som den er). Tørk deretter av enheten med et håndkle og ta den med til et servicesenter.

Denne enheten er utstyrt med interne væskeindikatorer. Vannskader på enheten kan gjøre produsentens garanti ugyldig.

Oppbevar enheten kun på flate overflater

Hvis enheten faller, kan den bli skadet.

Enheten kan brukes i omgivelsestemperaturer på mellom 0 °C og

35 °C. Du kan oppbevare enheten i omgivelsestemperaturer mellom ‑20 °C og 50 °C. Bruk eller oppbevaring av enheten i høyere eller lavere temperaturer enn det som er anbefalt, kan føre til skader på enheten eller redusere batteriets levetid

Ikke oppbevar enheten på veldig varme steder som inni en bil om sommeren. Dette kan føre til at skjermen ikke fungerer korrekt, forårsake skader på enheten eller at batteriet eksploderer.

Ikke eksponer enheten for direkte sollys over lengre perioder (som for eksempel på dashbordet i en bil).

Når det gjelder enheter med uttakbart batteri, kan batteriet oppbevares separat i omgivelsestemperaturer på mellom 0 °C og 45 °C.

Ikke oppbevar enheten sammen med metallobjekter, som for eksempel mynter, nøkler og halskjeder

Enheten kan bli oppskrapt eller få funksjonsfeil.

Hvis batteripolene kommer i kontakt med metallobjekter, kan dette forårsake brann.

Norsk