Ja bērni lieto šo ierīci, pārliecinieties, ka viņi to dara pareizi.

Nebāziet ierīci vai piederumus, kas nāk ar to komplektā, acīs, ausīs vai mutē

Šādi rīkojoties Jūs sevi varat pakļaut nosmakšanas vai nopietnas traumas riskam.

Nelietojiet tādus litija jonu akumulatorus, kas ir bojāti vai kam ir sūces

Lai drošā veidā utilizētu litija jonu akumulatoru, sazinieties ar tuvāko autorizēto servisa centru.

Uzmanību

Rīkojoties pretrunā ar drošības brīdinājumiem un noteikumiem, var izraisīt traumas vai mantas bojājumus

Neizmantojiet ierīci citu elektronisku ierīču tuvumā

Vairums elektronisko ierīču izmanto radiofrekvenču signālus. Tādēļ jūsu ierīce var traucēt citu ierīču darbību.

Izmantojot LTE savienojumu, var traucēt citu ierīču darbībai, piemēram, audio aprīkojumam un tālruņiem.

Nelietojiet šo ierīci slimnīcā, lidmašīnā vai transportlīdzeklī, kura darbībai var traucēt izstarotā radiofrekvences enerģija

Centieties neizmantot ierīci tuvāk par 15 cm no elektrokardiostimulatora, jo jūsu ierīce var traucēt tā darbību.

Lai līdz minimumam samazinātu mijiedarbību ar kardiostimulatoru, izmantojiet ierīci tikai tajā ķermeņa pusē, kura atrodas pretī kardiostimulatoram.

Ja izmantojat medicīniskās ierīces, sazinieties ar to ražotāju, lai noteiktu vai ierīci ietekmēs ierīces ģenerējamās radiofrekvences.

Latviešu