Złącze wielofunkcyjne i mały koniec ładowarki należy chronić przed zetknięciem z materiałami przewodzącymi, takimi jak ciecze, pył, sproszkowany metal i wkład z ołówka. Nie dotykać złącza wielofunkcyjnego ostrymi narzędziami i nie poddawać go uderzeniom.

Materiały przewodzące mogą spowodować zwarcie lub korozję styków, co grozi wybuchem lub pożarem.

Podczas korzystania z ładowarki bezprzewodowej nie należy umieszczać innych przedmiotów, takich metalowe obiekty, magnesy, karty z paskiem magnetycznym pomiędzy urządzeniem i ładowarką bezprzewodową.

Urządzenie może nie naładować się prawidłowo lub przegrzać się.

Nie gryźć ani nie ssać baterii ani urządzenia.

Może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub wywołać wybuch albo pożar.

Dzieci i zwierzęta mogą się udławić małymi częściami.

Jeśli z urządzenia korzystają dzieci, upewnić się, że robią to prawidłowo.

Urządzenia ani dostarczonych akcesoriów nie należy wkładać do oczu, uszu ani ust.

Takie zachowania mogą być przyczyną uduszenia lub poważnych obrażeń.

Nie eksploatować uszkodzonej lub rozszczelnionej baterii litowo- jonowej (Li-Ion).

W sprawie bezpiecznej utylizacji baterii litowo-jonowych należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.

Przestroga

Nieprzestrzeganie przestróg i zasad bezpieczeństwa grozi obrażeniami ciała i zniszczeniem mienia

Polski