Ispravno odlaganje proizvoda

(Električni i elektronički otpad)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi pokazuje da se proizvod i njegov elektronički pribor (npr. punjač, slušalice, USB kabel) ne smiju odlagati s ostalim kućanskim otpadom.

Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.

Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.

Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju ukazuje na to da se istrošene baterije iz ovog proizvoda na kraju radnog vijeka ne smiju odlagati s ostalim kućanskim otpadom. Gdje je označeno, kemijski simboli Hg, Cd ili Pb pokazuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo iznad referentnih razina navedenih u EZ Direktivi 2006/66.

Hrvatski