Nemojte stavljati uređaj ili isporučeni pribor u oči, uši ili usta

To može izazvati gušenje ili ozbiljne ozljede.

Ne upotrebljavajte oštećenu litijsko-ionsku bateriju (Li-Ion)

Za sigurno odlaganje vaše litij-ionske baterije obratite se najbližem ovlaštenom servisu.

Oprez

Ne ispunjavanje sigurnosnih upozorenja i odredbi može dovesti do ozbiljnih ozljeda ili štete na imovini

Nemojte upotrebljavati uređaj u blizini drugih elektroničkih uređaja

Većina elektroničkih uređaja upotrebljava radiofrekvencijske signale. Može doći do smetnji na uređaju zbog drugih električnih uređaja.

Uporaba LTE podatkovne veze može izazvati smetnje kod drugih uređaja, poput audio opreme ili telefona.

Nemojte upotrebljavati uređaj u bolnici, u zrakoplovu ili automobilu, jer može doći do ometanja uređaja putem radiofrekvencije

Po mogućnosti izbjegavajte uporabu uređaja u rasponu od 15 cm od pacemakera jer može doći do međusobnog ometanja uređaja.

Kako biste smanjili moguće smetnje na pejsmejkeru, uređaj koristite samo na strani tijela koja je nasuprot pejsmejkeru.

Ako koristite medicinsku opremu, obratite se proizvođaču opreme prije korištenja uređaja kako bi se utvrdilo da li će na opremu utjecati radiofrekvencije koje uređaj emitira.

Hrvatski