Қауіпсіздік туралы ақпарат

Құрылғыны пайдалану алдында осы қауіпсіздік туралы маңызды ақпаратты оқып шығыңыз. Ол құрылғылар үшін жалпы қауіпсіздік туралы ақпаратты қамтиды және құрылғыңызға қатысты емес мазмұнды қамтуы мүмкін. Өзіңізге немесе басқаларға жарақатты болдырмау және құрылғының зақымдалуын болдырмау үшін ескерту және сақтандыру ақпаратын ескеріңіз.

«Құрылғы» термині өнімді және оның батареясын, зарядтағышын, өніммен бірге қамтамасыз етілетін заттарды және құрылғымен бірге пайдаланылатын Samsung бекіткен қосалқы құралдарды білдіреді.

Ескерту

Қауіпсіздік ескертулерін және ережелерді сақтамау ауыр жарақатқа немесе өлімге әкелуі мүмкін

Зақымдалған электр шнурларын не ашаларын пайдаланбаңыз немесе электр розеткаларына көп құрылғы қоспаңыз

Қорғалмаған қосылымдар ток соғуына немесе өртке әкелуі мүмкін.

Құрылғыны, қуат кабельдерін, ашаларды немесе электрлік розеткаларды ылғал қолыңызбен немесе дененің басқа да ылғал бөліктерімен тимеңіз

Бұлай істеу тоқ соғуына әкелуі мүмкін.

Қуат кабелін ажыратқанда тым қатты тартпаңыз

Бұлай істеу тоқ соғуына немесе өртке әкелуі мүмкін.

Қазақ тілі