Ansvarsfriskrivning

En del innehåll och tjänster som är tillgängliga via denna enhet tillhör tredje part och skyddas genom upphovsrätt, patent, varumärken och/ eller annan upphovsrättslagstiftning. Sådant innehåll och sådana tjänster tillhandahålls endast för ditt personliga, icke-kommersiella bruk. Du

får inte använda innehåll eller tjänster på ett sätt som inte godkänts av innehållsägaren eller tjänsteleverantören. Utan att det påverkar det som angetts ovan får du inte, förutom om innehållsägaren eller tjänsteleverantören har gett sitt uttryckliga tillstånd, på något vis och via något medium ändra, kopiera, åter publicera, ladda upp, anslå, överföra, översätta, sälja, skapa härledda verk, utnyttja eller distribuera något innehåll eller några tjänster som är tillgängliga via denna enhet.

“INNEHÅLL OCH TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. SAMSUNG GER INGA GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, FÖR DETTA INNEHÅLL ELLER DESSA TJÄNSTER OAVSETT ÄNDAMÅL. SAMSUNG FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL. SAMSUNG GARANTERAR INTE ATT NÅGOT INNEHÅLL ELLER NÅGRA TJÄNSTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA VIA DENNA ENHET ÄR KORREKTA, GILTIGA, TIDSENLIGA, LAGLIGA ELLER FULLSTÄNDIGA. SAMSUNG ANSVARAR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER (INTE HELLER VID FÖRSUMMELSE) FÖR DIREKTA, INDIREKTA ELLER SÄRSKILDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, JURIDISKA AVGIFTER, OMKOSTNADER ELLER ANDRA SKADOR SOM UPPSTÅR FRÅN ELLER I SAMBAND MED INFORMATIONEN I INNEHÅLLET ELLER TJÄNSTERNA ELLER SOM ÄR ETT RESULTAT AV ATT DU ELLER EN TREDJE PART HAR ANVÄNT INNEHÅLL ELLER TJÄNSTER. DETTA GÄLLER ÄVEN OM SAMSUNG HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPSTÅ”.

Svenska