Thông tin xác nhận Mức Hấp Thụ Riêng (SAR)

Để có thêm thông tin, hãy vào www.samsung.com/sar và tìm kiếm thiết bị của bạn với số kiểu thiết bị.

Cách bỏ sản phẩm đúng cách

(Rác điện tử và thiết bị điện tử)

Ký hiệu này trên sản phẩm, các phụ kiện hay tài liệu kỹ thuật cho biết không nên bỏ sản phẩm và các phụ kiện điện tử (như bộ sạc, tai nghe, cáp USB) cùng với các loại rác thải sinh hoạt khác.

Để tránh làm tổn hại môi trường hoặc sức khỏe con người do vứt bỏ rác thải không đúng cách, xin hãy tách các vật này

khỏi những loại rác thải khác và tái chế chúng một cách có trách nhiệm để tăng cường việc tái sử dụng các nguồn vật liệu.

Người dùng là các hộ gia đình nên liên hệ với nhà bán lẻ nơi mình đã mua sản phẩm này hoặc với văn phòng chính quyền địa phương, để biết chi tiết về địa điểm và cách thức họ có thể tái chế sản phẩm này một cách an toàn cho môi trường.

Người dùng là doanh nghiệp nên liên hệ với nhà cung cấp của mình và tham khảo các điều khoản trong hợp đồng mua sản phẩm. Không được trộn lẫn sản phẩm này và các phụ tùng điện tử của nó với các rác thải thương mại khác khi vứt đi.

Cách bỏ pin trong sản phẩm đúng cách

Ký hiệu này trên pin, tài liệu hướng dẫn hoặc bao bì đóng gói cho biết không nên vứt bỏ pin trong sản phẩm này cùng với các loại rác thải sinh hoạt khác khi đã hết vòng đời sử dụng. Khi được đánh dấu, các ký hiệu hóa chất Hg, Cd hoặc Pb cho biết rằng pin có chứa thủy ngân, catmi hoặc chì trên mức tham chiếu trong Chỉ thị 2006/66/EC.

Tiếng Việt