Veiligheidsinformatie

Lees deze belangrijke veiligheidsinformatie voordat u het apparaat gebruikt. Hierin staat algemene veiligheidsinformatie voor apparaten en deze informatie kan inhoud bevatten die niet van toepassing is op uw apparaat. Volg de waarschuwingen en aanwijzingen op om letsel bij uzelf en anderen en schade aan uw apparaat te voorkomen.

De term 'apparaat' verwijst naar het product en de bijbehorende batterij, de oplader, de items die bij het product zijn geleverd en eventuele door Samsung goedgekeurde accessoires die met het product worden gebruikt.

Waarschuwing

Het niet opvolgen van de veiligheids- waarschuwingen en -voorschriften kan leiden tot ernstig letsel of de dood

Gebruik geen beschadigde netsnoeren of stekkers of losse elektrische aansluitingen

Niet-beveiligde aansluitingen kunnen een elektrische schok of brand tot gevolg hebben.

Raak het apparaat, de voedingskabels, de stekkers of het stopcontact niet aan met natte handen of andere natte lichaamsdelen

Als u dit wel doet, kan dit een elektrische schok tot gevolg hebben.

Trek niet te hard aan de voedingskabel wanneer u deze losmaakt

Als u dit wel doet, kan dit een elektrische schok of brand tot gevolg hebben.

Buig of beschadig het netsnoer niet

Als u dit wel doet, kan dit een elektrische schok of brand tot gevolg hebben.

Nederlands