Kauw of zuig niet op het apparaat of de batterij

Als u dit wel doet, kan het apparaat worden beschadigd of kan dit leiden tot een ontploffing of brand.

Kinderen of dieren kunnen stikken in kleine onderdelen.

Als kinderen gebruik maken van het apparaat, moet u ervoor zorgen dat ze het op de juiste manier gebruiken.

Steek het apparaat en de bijgeleverde accessoires niet in uw ogen, oren of mond

Als u dit wel doet, kan dit leiden tot verstikking of ernstig letsel.

Raak een beschadigde of lekkende Li-ion-batterij (Lithium ion) niet aan

Neem contact op met het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecenter voor informatie over het weggooien van uw Li-ion-batterij volgens de geldende voorschriften.

Let op

Het niet opvolgen van de veiligheidsmeldingen en -voorschriften kan leiden tot letsel of schade aan het apparaat

Gebruik het apparaat niet in de buurt van andere elektronische apparaten

De meeste elektronische apparaten gebruiken RF-signalen (radiofrequentie). Het apparaat kan storing veroorzaken op andere elektronische apparaten.

Het gebruik van een LTE-gegevensverbinding kan leiden tot storing met andere apparaten, zoals audioapparatuur en telefoons.

Gebruik het apparaat niet in een ziekenhuis, vliegtuig of motorvoertuig waarin storing door radiofrequenties kan optreden

Vermijd indien mogelijk het gebruik van het apparaat binnen 15 cm van een pacemaker omdat het apparaat storing kan veroorzaken op de pacemaker.

Nederlands