Zawiesić odbieranie połączeń w przypadku wzmożonego ruchu lub trudnych warunków drogowych. Niebezpieczne mogą być: deszcz, deszcz ze śniegiem, śnieg, lód i wzmożony ruch.

Nie notować ani nie wyszukiwać numerów telefonu. Przeglądanie listy spraw do załatwienia lub kontaktów odwraca uwagę od podstawowego obowiązku, jakim jest bezpieczne prowadzenie pojazdu.

Z umiarem korzystać z urządzenia i oceniać warunki drogowe.

Nawiązywać połączenia podczas postoju lub przed włączeniem się do ruchu. Planować rozmowy na chwile, gdy pojazd nie porusza się.

Nie wdawać się w stresujące lub emocjonujące rozmowy, które mogą odwracać uwagę. Informować rozmówcę o prowadzeniu pojazdu. Przerywać rozmowy, które mogą odwracać uwagę od warunków na drodze.

Należyta dbałość i obsługa urządzenia

Ochrona urządzenia przed wodą.

Wilgoć i płyny mogą uszkodzić części i elementy elektroniczne urządzenia.

Nie włączaj urządzenia, które jest mokre. Jeśli urządzenie jest włączone, wyłącz je i natychmiast wyjmij baterię (jeśli urządzenie nie chce się wyłączyć lub nie możesz wyjąć baterii pozostaw je tak, jak jest). Następnie wysusz urządzenie ręcznikiem i zanieś je do serwisu.

Urządzenie posiada wewnętrzne wskaźniki obecności cieczy. Uszkodzenia urządzenia wynikające z ingerencji wody mogą spowodować unieważnienie gwarancji producenta.

Przechowywać urządzenie tylko na płaskich powierzchniach.

W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.

Urządzenia można używać w temperaturze otoczenia w zakresie od 0°C do 35°C. Można je przechowywać w temperaturze otoczenia w zakresie -20°C do 50°C. Używanie urządzenia lub jego przechowywanie w temperaturze wykraczającej poza te zakresy może spowodować uszkodzenie urządzenia lub skrócenie okresu eksploatacji baterii.

Nie należy trzymać urządzenia w miejscach bardzo rozgrzanych, jak samochód w porze letniej. Może to spowodować wadliwe działanie ekranu, uszkodzenie urządzenia lub wybuch baterii.

Polski