Informaţii despre siguranţă

Vă rugăm să citiţi aceste informaţii importante despre siguranţă înainte de a utiliza dispozitivul. Acestea conţin aspecte generale despre siguranţă şi pot include conţinut care nu se aplică dispozitivului dvs. Urmaţi informaţiile privind avertismentele şi precauţiile pentru a preveni rănirea dvs. sau a altor persoane şi pentru a preveni deteriorarea dispozitivului.

Termenul„dispozitiv”se referă la produs și la bateria acestuia,

încărcător, articolele furnizate împreună cu produsul și accesoriile aprobate de Samsung utilizate cu acesta.

Avertisment

Nerespectarea avertismentelor şi regulilor de siguranţă poate cauza rănirea gravă sau decesul

Nu utilizaţi cabluri, fișe de alimentare deteriorate sau prize electrice desprinse

Conectările nesecurizate pot cauza şoc electric sau incendiu.

Nu atingeți dispozitivul, cablurile de alimentare, ştecherele sau priza electrică cu mâinile sau alte părți ale corpului umede

Nerespectarea acestei instrucţiuni poate cauza şoc electric.

Nu trageţi excesiv de cablul de alimentare atunci când îl deconectaţi

Nerespectarea acestei instrucţiuni poate cauza şoc electric sau incendiu.

Nu îndoiţi şi nu deterioraţi cablul de alimentare

Nerespectarea acestei instrucţiuni poate cauza şoc electric sau incendiu.

Română