Информации за безбедност

Пред да го користите уредот, Ве молиме прочитајте ги овие важни информации за безбедност. Тоа се општи информации за безбедноста на уредите и може да вклучуваат содржина што не важи за Вашиот уред. Почитувајте ги предупредувачките информации

иинформациите за внимание за да спречите лична повреда или повреда на други ,исто така, да спречите оштетување на Вашиот уред.

Изразот„уред“ се однесува на производот и неговата батерија, полнач, деловите снабдени со мобилниот уред и сите додатоци одобрени од Samsung што се користат со производот.

Предупредување

Доколку не се придржувате до безбедносните предупредувања и прописи, може да настанат сериозни повреди или смрт

Не употребувајте оштетени електрични приклучоци, продолжни кабли или лабави приклучоци

Небезбеден приклучок може да предизвика електричен шок или пожар.

Не допирајте го уредот, полначот, каблите, приклучоците или штекерите со влажни раце или други делови од телото кога се влажни

Во спротивно може да настане електричен шок.

Не влечете го прекумерно кабелот за напојување кога го исклучувате

Во спротивно може да настане електричен шок или пожар.

Македонски