Świadczenie usług przez podmioty trzecie może zostać zakończone lub przerwane w dowolnej chwili i firma Samsung nie gwarantuje, że zawartość lub usługa będą dostępne przez jakikolwiek czas. Zawartość i usługi są przesyłane przez podmioty trzecie za pośrednictwem sieci i urządzeń przesyłowych, które nie są kontrolowane przez firmę Samsung. Bez ograniczenia ogólności niniejszego wyłączenia z odpowiedzialności firma Samsung wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za przerwanie lub zawieszenie dostępności zawartości lub usługi uzyskiwanych za pomocą tego urządzenia.

Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za usługi klienta związane z tą zawartością i usługami. Pytania i żądania dotyczące zawartości lub usług należy kierować do ich dostawców.

UWAGA!

Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem urządzenia.

Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania urządzenia.

Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.

Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów urządzenia.

Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno

urządzenia jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać urządzenia do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki urządzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z urządzeniem odpowiada użytkownik.

Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie czy usterki wynikłe z działania wysokich lub niskich temperatur).

Polski