Nešiřte materiál chráněný autorským právem.

Materiály chráněné autorskými právy nesmíte distribuovat bez souhlasu majitelů obsahu. Tímto počínáním porušujete autorská práva. Výrobce není odpovědný za jakékoli právní otázky vzniklé nelegálním užíváním materiálu chráněného autorským právem.

Malware a viry

Chcete-li vaše zařízení ochránit před malwarem a viry, dodržujte následující užitečné tipy. Nedodržení těchto pokynů může vést k poškození nebo ztrátě dat, které nemusí být kryty záruční službou.

Nestahujte neznámé aplikace.

Nenavštěvujte nedůvěryhodné webové stránky.

Podezřelé zprávy nebo e-maily od neznámých odesilatelů odstraňujte.

Nastavte si heslo a pravidelně ho měňte.

Pokud je nepoužíváte, deaktivujte bezdrátové funkce, například Bluetooth.

Pokud se zařízení chová abnormálně, spusťte antivirový program a zkontrolujte infekci.

Před spuštěním nově stažené aplikace a souborů spusťte v zařízení antivirový program.

Nainstalujte do počítače antivirový program a pravidelně ho spouštějte pro kontrolu infekce.

Neupravujte nastavení registrů nebo neupravujte operační systém zařízení.

Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate)

Další informace získáte tak, že na stránkách www.samsung.com/sar vyhledáte název zařízení a číslo jeho modelu.

Čeština