Saugos informacija

Prieš naudodami šį prietaisą, perskaitykite šią saugos informaciją. Joje pateikta bendra saugaus prietaisų naudojimo informacija, todėl kai kurie punktai nebūtinai skirti jūsų prietaisui. Paisykite įspėjimų dėl prietaiso saugaus ir atsakingo naudojimo, kad nesužalotumėte savęs ar kitų, bei nesugadintumėte savo prietaiso.

Terminas„Prietaisas“ reiškia gaminį, jo akumuliatorių, įkroviklį, pridedamus priedus ir kitus„Samsung“ patvirtintus priedus, kurios galima naudoti su šiuo prietaisu.

Įspėjimas

Nepaisydami saugumo įspėjimų ir nurodymų galite rimtai susižaloti ar mirti

Nenaudokite pažeistų maitinimo laidų ar kabelių ir atsilaisvinusių elektros lizdų

Neapsaugotos jungtys gali sukelti elektros smūgį ar gaisrą.

Nelieskite prietaiso, maitinimo laidų arba kištukų šlapiomis rankomis arba kitomis šlapiomis kūno dalimis

Jei taip darysite, gali nutrenkti elektra.

Netraukite maitinimo laido per stipriai, norėdami jį atjungti

Jei taip darysite, gali nutrenkti elektra ar kilti gaisras.

Nelankstykite ar negadinkite maitinimo laido

Jei taip darysite, gali nutrenkti elektra ar kilti gaisras.

Lietuvių kalba