Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Zawierają one ogólne wytyczne dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzeń i mogą zawierać treści nieodnoszące się do danego produktu. Należy postępować zgodnie z informacjami zawartymi w ostrzeżeniach i przestrogach, aby zapobiec obrażeniom ciała lub uszkodzeniu urządzenia.

Termin„urządzenie”odnosi się do produktu, baterii, ładowarki, elementów dostarczonych z produktem oraz wszelkich zatwierdzonych przez firmę Samsung akcesoriów używanych z produktem.

Ostrzeżenie

Nieprzestrzeganie zasad i ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa grozi poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią

Nie używać uszkodzonych przewodów zasilających, wtyczek lub gniazdek elektrycznych.

Niezabezpieczone przewody mogą spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

Nie dotykaj urządzenia, kabli zasilających, wtyczek ani gniazda elektrycznego mokrymi rękami ani innymi mokrymi częściami ciała.

Może to spowodować porażenie prądem.

Nie ciągnij zbyt mocno za kabel zasilający podczas odłączania go.

Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.

Polski