Използвайте и се грижете за своето устройство правилно

Пазете устройството сухо

Влажността и течностите може да повредят частите или електронните вериги в устройството.

Не включвайте устройството ако е мокро. Ако устройството ви

е вече включено, изключете го и извадете батерията незабавно (ако устройството не може да се изключи и не можете да извадите батерията, оставете го както е). След това изсушете устройството с кърпа и го отнесете в сервизен център.

Това устройство е оборудвано с вградени индикатори за течност. Повредите на вашето устройство, предизвикани от вода, може да анулират гаранцията на производителя.

Съхранявайте устройството само на равни повърхности

Ако устройството падне, то може да се повреди.

Устройството може да се използва на места с околна температура между 0°C до 35°C. Можете да съхраните устройството при околна температура между -20°C до 50°C. Използването или съхраняването на устройството извън препоръчаните температурни диапазони може да повреди устройството или да намали живота на батерията

Не съхранявайте устройството на много топли места, като в автомобили през лятото. Това може да предизвика повреда на екрана, да доведе до повреда на устройството или да накара батерията да избухне.

Не излагайте устройството си на пряка слънчева светлина за продължителни периоди от време (на таблото на автомобил, например).

За устройства със сменяема батерия, батерията може да бъде съхранена отделно на места с околна температура между 0°C и 45°C.

Не съхранявайте устройството с метални предмети, като монети, ключове или огърлици

Вашето устройство може да се надраска или повреди.

Ако клемите на батерията влязат в контакт с метални предмети, това може да причини пожар.

Български