Turvallisuustiedot

Lue nämä tärkeät turvallisuustiedot ennen laitteen käyttämistä. Ne sisältävät laitteiden yleisiä turvallisuustietoja, ja niissä voi olla sisältöä, joka ei liity omaan laitteeseesi. Noudata varoituksia ja huomautuksia, jotta vältät itsellesi ja muille aiheutuvat vammat ja laitevauriot.

Laite-termillä tarkoitetaan tuotetta ja sen akkua, laturia, tuotteen mukana toimitettuja osia ja mitä tahansa tuotteen kanssa käytettäviä Samsungin hyväksymiä lisävarusteita.

Vaara

Turvallisuusvaroitusten ja säädösten noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman

Älä käytä vioittuneita virtajohtoja tai pistokkeita äläkä huonosti kiinnitettyjä pistorasioita

Suojaamattomat liitännät voivat aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

Älä kosketa laitetta, sähköjohtoja, pistotulppaa tai pistorasiaa märillä käsillä tai muilla märillä vartalon osilla

Muutoin voi seurata sähköisku.

Älä vedä sähköjohtoa liian voimakkaasti irrottaessasi sitä

Muutoin voi seurata sähköisku tai tulipalo.

Älä taita tai vioita virtajohtoa

Muutoin voi seurata sähköisku tai tulipalo.

Suomi