Mos e përdorni pajisjen nëse është e thyer ose e prishur

Xhami i thyer ose akriliku mund të dëmtojë duart ose fytyrën tuaj. Dërgojeni pajisjen në një qendër shërbimi Samsung për riparim.

Instalojini me kujdes aparatet dhe pajisjet celulare

Sigurohuni që çdo aparat celular apo pajisje në funksion të tij që është instaluar në automjetin tuaj të jetë montuar në mënyrë të sigurt.

Mos e përdorni pajisjen dhe aksesorët pranë ose brenda një vendi ku është vendosur airbegu. Pajisjet wireless që nuk janë instaluar siç duhet mund të shkaktojnë dëmtime serioze kur airbegët hapen papritur.

Mos e rrëzoni pajisjen tuaj dhe as mos i shkaktoni asaj goditje

Pajisja juaj mund të dëmtohet ose të keqfunksionojë.

Nëse përthyhet apo deformohet, pajisja mund të dëmtohet dhe pjesë të saj të pësojnë avari.

Siguroni jetëgjatësi maksimale të baterisë dhe të ngarkuesit

Bateritë mund të mos funksionojnë mirë nëse nuk përdoren për periudha të gjata.

Me kalimin e kohës, pajisja e papërdorur do të shkarkohet dhe duhet të karikohet përsëri para se të përdoret.

Shkëputeni karikuesin nga burimet e energjisë kur nuk e përdorni.

Përdoreni baterinë vetëm për qëllimet e tyre të caktuar.

Ndiqni të gjithë udhëzimet në këtë manual për të siguruar jetëgjatësinë më të gjatë të pajisjes dhe baterisë tuaj. Dëmtimet ose performanca e dobët e shkaktuar nga mosrespektiimi i paralajmërimeve dhe udhëzimeve mund të evitojë garancinë e prodhuesit.

Pajisja juaj mund të vishet me kalimin e kohës. Disa pjesë dhe riparime mbulohen nga garancia brenda periudhës të vlefshmërisë, por jo dëmtimet ose prishjet e shkaktuara nga përdorimi i aksesorëve të paaprovuar.

Shqip