Distribuera inte upphovsrättsskyddat material

Sprid inte upphovsrättsskyddat material utan tillstånd från den som äger innehållet. Om du gör det kan det strida mot upphovsrättslagstiftningen. Tillverkaren ansvarar inte för några juridiska problem som orsakas av användarens olagliga användning av upphovsrättsskyddat material.

Skadliga program och virus

Följ råden nedan för att skydda enheten från skadliga program och virus. Om du underlåter att göra detta kan det resultera i skador eller dataförlust som inte täcks av garantin

Ladda inte ned okända program.

Besök inte sidor som inte är tillförlitliga.

Radera misstänkliga meddelanden eller e-postmeddelanden från okända avsändare.

Ange ett lösenord och ändra det regelbundet.

Inaktivera trådlösa funktioner, såsom Bluetooth, när de inte används.

Om enheten inte reagerar normalt, ska du köra ett antivirusprogram för att söka efter virus.

Kör ett antivirusprogram på enheten innan du startar nyligen hämtade program och filer.

Installera antivirusprogram på datorn och kör dem regelbundet för att söka efter virus.

Redigera inte registerinställningar och modifiera inte enhetens operativsystem.

Information om SAR-värden (Specific Absorption Rate)

Mer information finns på sidan www.samsung.com/sar där du kan söka efter enheten med modellnumret.

Svenska