Nekiškite prietaiso ar jo priedų į akis, ausis ar burną

Nes galite rimtai susižeisti.

Nenaudokite ličio jonų akumuliatoriaus, jei jis pažeistas arba aptinkate nuotėkį

Norėdami saugiai išmesti ličio jonų akumuliatorių, susisiekite su artimiausiu įgaliotu priežiūros centru.

Perspėjimai

Nepaisydami saugumo perspėjimų ir nurodymų galite susižaloti ar sugadinti turtą

Nenaudokite savo prietaiso šalia kitų elektroninių prietaisų

Dauguma elektroninių prietaisų naudoja radijo dažnių signalus. Jūsų prietaisas gali trukdyti kitiems elektroniniams prietaisams.

Naudojantis duomenų ryšiu LTE, jis gali sukelti trukdžių kitiems prietaisams, pvz., garso įrangai ar telefonams.

Nenaudokite prietaiso ligoninėje, lėktuve ar netoli automobilinės įrangos, kuriai radijo dažniai gali trukdyti

Jei įmanoma, stenkitės nenaudoti savo prietaiso arčiau nei 15 cm nuo širdies stimuliatoriaus, nes jūsų prietaisas gali sutrikdyti širdies stimuliatoriaus veikimą.

Kad prietaisą kuo mažiau veiktų širdies stimuliatoriaus trukdžiai, naudokite prietaisą toje kūno pusėje, kurioje nėra stimuliatoriaus.

Jei naudojate medicinos įrangą, prieš pradėdami naudoti prietaisą, kreipkitės į medicinos įrangos gamintoją ir sužinokite, ar šios įrangos neveiks prietaiso skleidžiami radijo bangų dažniai.

Lėktuve naudodamiesi elektroniniais prietaisais galite trikdyti lėktuvo elektroninių navigacijos priemonių veikimą. Įsitikinkite, kad leidžiantis ir kylant prietaisas būtų išjungtas. Pakilus, jei lėktuvo personalas leidžia, galite naudotis prietaisu įjungę skrydžio režimą.

Lietuvių kalba