Gdy chcesz wyrzucić urządzenie, zresetuj je, wykonując wcześniej kopię zapasową wszystkich danych. W ten sposób zabezpieczysz się przed dostępem do osobistych informacji ze strony niepowołanych osób.

Pobierając aplikacje dokładnie zapoznaj się z informacjami wyświetlanymi na ekranie. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku aplikacji, które uzyskują dostęp do wielu funkcji lub do znacznej ilości informacji osobistych.

Regularnie sprawdzać konta pod względem nieautoryzowanego lub podejrzanego użycia. Jeżeli odkryte zostaną ślady niewłaściwego wykorzystania informacji osobistych, należy skontaktować się z dostawcą usługi w celu skasowania lub zmiany danych konta.

W przypadku zgubienia lub kradzieży urządzenia, zmień hasła do kont, aby chronić informacje osobowe.

Unikaj korzystania z aplikacji z nieznanych źródeł i blokuj urządzenie za pomocą wzoru, hasła lub kodu PIN.

Nie rozpowszechniaj materiałów chronionych prawem autorskim.

Nie rozpowszechniać materiałów chronionych prawem autorskim bez zgody właścicieli tych materiałów. Niezastosowanie się do tego zalecenia może być przyczyną naruszenia praw autorskich. Producent nie odpowiada za jakiekolwiek skutki prawne nielegalnego rozpowszechniania materiałów chronionych prawem autorskim przez użytkownika.

Informacja dotycząca zachowania danych w naprawianym urządzeniu.

Informujemy o konieczności sporządzenia kopii zapasowej wszelkich ważnych dla klienta treści i danych przechowywanych w produkcie, ponieważ podczas naprawy lub wymiany produktu, treści i dane mogą ulec zniszczeniu. Firma Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. nie będzie ponosić odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek szkód lub strat wynikających z utraty, uszkodzenia lub zniszczenia treści lub danych podczas naprawy lub wymiany produktu.

Polski