Kui seadet kasutavad lapsed, veenduge, et nad teevad seda õigesti.

Ärge sisestage seadet või kaasasolevaid lisaseadmeid silmadesse, kõrvadesse või suhu

See võib põhjustada lämbumise või muid tõsiseid vigastusi.

Ärge käsitsege katkist või lekkivat liitiumioonakut

Liitium-ioonaku ohutuks kõrvaldamiseks võtke ühendust lähima volitatud teeninduskeskusega.

Ettevaatust

Hoiatuste ja reeglite eiramine võib põhjustada õnnetusi või varakahjustusi

Ärge kasutage seadet muude elektroonikaseadmete lähedal

Enamik elektroonikaseadmeid kasutavad raadiosageduslikke signaale. Teie seade võib muude elektroonikaseadmete tööd häirida.

LTE andmeühendus võib põhjustada teistel seadmetel, nagu audioseadmed ja telefonid, häireid.

Ärge kasutage seadet haiglas, lennukis või seadmete läheduses, mida raadiosageduslikud signaalid häirida võivad

Ärge kasutage võimalusel seadet südamestimulaatorile lähemal kui 15 cm, kuna seade võib südamestimulaatori tööd häirida.

Tehisrütmuri häirimise vältimiseks kasutage seadet ainult tehisrütmuri asukoha suhtes teisel pool keha.

Kui kasutate meditsiiniaparaate, uurige enne seadme kasutamist aparaadi tootjalt, kas seadme kiiratavad raadiosagedused aparaati häirivad või mitte.

Lennukis elektrooniliste seadmete kasutamine võib lennuki navigatsiooniseadmeid segada. Kontrollige, et seade oleks õhkutõusmise ja maandumise ajal väljalülitatud. Peale õhkutõusmist võite kasutada seadme lennurežiimi, kui lennuki personal seda lubab.

Eesti