Wyłączenie z odpowiedzialności

Część zawartości i usług dostępnych za pomocą tego urządzenia należy do podmiotów trzecich i jest chroniona prawami autorskimi, patentami, zastrzeżeniem znaków towarowych oraz innymi prawami własności intelektualnej. Ta zawartość i usługi są dostarczane wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego. Użytkownik nie może używać tej zawartości ani usług w sposób, który nie został autoryzowany przez właściciela zawartości lub dostawcę usług. Bez ograniczenia do powyżej wymienionych warunków, w przypadku braku wyraźnej zgody odpowiedniego właściciela zawartości lub dostawcy usług nie jest dozwolone modyfikowanie, kopiowanie, ponowne publikowanie, przesyłanie, wysyłanie, przekazywanie, tłumaczenie, sprzedawanie, tworzenie utworów pochodnych, wykorzystywanie ani rozprowadzanie w żaden sposób, z wykorzystaniem jakiegokolwiek medium, jakiejkolwiek zawartości lub usług wyświetlanych za pomocą tego urządzenia.

„ZAWARTOŚĆ I USŁUGI POCHODZĄCE OD PODMIOTÓW TRZECICH SĄ DOSTARCZANE W POSTACI„TAK, JAK JEST”. FIRMA SAMSUNG NIE GWARANTUJE W SPOSÓB WYRAŻNY ANI DOROZUMIANY, ŻE ZAWARTOŚĆ LUB USŁUGI DOSTARCZONE W TEN SPOSÓB BĘDĄ ZDATNE DO JAKIEGOKOLWIEK CELU. FIRMA SAMSUNG WYRAŻNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH WYNIKOWYCH GWARANCJI, W TYM, ALE BEZ OGRANICZENIA DO GWARANCJI ZDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. FIRMA SAMSUNG NIE GWARANTUJE ŚCISŁOŚCI, PRAWIDŁOWOŚCI, PUNKTUALNOŚCI, LEGALNOŚCI ANI KOMPLETNOŚCI ŻADNEJ ZAWARTOŚCI LUB USŁUG UDOSTĘPNIANYCH ZA POMOCĄ TEGO URZĄDZENIA I W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH, Z WŁĄCZENIEM ZANIEDBANIA, NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z UMOWĄ LUB KONTRAKTEM ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE SZKODY, HONORARIA ADWOKATÓW, WYDATKI LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE ALBO ŁĄCZĄCE SIĘ Z JAKIMIKOLWIEK INFORMACJAMI ZAWARTYMI LUB ZWIĄZANYMI Z UŻYCIEM ZAWARTOŚCI LUB USŁUG PRZEZ UŻYTKOWNIKA BĄDŻ PODMIOTY TRZECIE, NAWET JEŚLI ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TEGO RODZAJU SZKÓD”.

Polski