Varnostne informacije

Pred uporabo naprave se seznanite s temi pomembnimi varnostnimi informacijami. Vsebujejo splošne varnostne informacije za naprave in lahko hkrati vključujejo vsebino, ki ni namenjena za vašo napravo. Upoštevajte opozorila in previdnostne ukrepe, da ne poškodujete sebe ali drugih in da preprečite poškodbo naprave.

Izraz »naprava« se nanaša na izdelek in njegovo baterijo, napajalnik, predmete priložene izdelku in katero koli dodatno opremo odobreno s strani podjetja Samsung, ki se uporablja z izdelkom.

Opozorilo

Neupoštevanje varnostnih navodil in predpisov lahko privede do poškodb ali smrti

Ne uporabljajte poškodovanih električnih vtičnic ali napajalnih kablov oziroma vtičev

Nezavarovane povezave lahko povzročijo električni šok ali zanetijo ogenj.

Ne dotikajte se naprave, električnih kablov, vtičev ali električne vtičnice z mokrimi rokami ali drugimi mokrimi deli telesa

Takšno ravnanje lahko privede do električnega udara.

Ne odklapljajte električnega kabla s prekomerno silo

Takšno ravnanje lahko privede do električnega udara ali zaneti ogenj.

Napajalnega kabla ne upogibajte in pazite, da ga ne poškodujete

Takšno ravnanje lahko privede do električnega udara ali zaneti ogenj.

Med polnjenjem naprave ne uporabljajte naprave z mokrimi rokami

Takšno ravnanje lahko privede do električnega udara.

Slovenščina