Προσοχή

Αποτυχία συμμόρφωσης με τις υποδείξεις προσοχής για την ασφάλεια και τους κανονισμούς μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή υλικές ζημιές

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κοντά σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές

Οι περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές χρησιμοποιούν σήματα ραδιοσυχνοτήτων. Η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλεί παρεμβολές σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Η χρήση σύνδεσης δεδομένων LTE ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές σε άλλες συσκευές, όπως ηχητικό εξοπλισμό και τηλέφωνα.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε νοσοκομείο, σε αεροσκάφος

ήσε αυτοκινητιστικό εξοπλισμό στον οποίο η συσκευή μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές μέσω ραδιοσυχνοτήτων

Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε ακτίνα 15 εκ. από ένα βηματοδότη, αν είναι εφικτό, καθώς η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλεί παρεμβολές στο βηματοδότη.

Για να ελαχιστοποιείτε τις πιθανές παρεμβολές σε ένα βηματοδότη, χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας στην αντίθετη πλευρά του σώματός σας από εκείνη στην οποία βρίσκεται ο βηματοδότης.

Αν χρησιμοποιείτε ιατρικό εξοπλισμό, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του εξοπλισμού πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας ώστε να καθορίσετε εάν ο εξοπλισμός θα επηρεαστεί από τις ραδιοσυχνότητες που εκπέμπει η συσκευή.

Σε αεροσκάφος, η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στα ηλεκτρονικά όργανα πλοήγησης του αεροσκάφους. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη κατά την απογείωση και προσγείωση. Μετά την απογείωση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε λειτουργία πτήσης εάν αυτό επιτρέπεται από το προσωπικό του αεροσκάφους.

Οι ηλεκτρονικές συσκευές στο αυτοκίνητό σας ενδέχεται να δυσλειτουργούν λόγω παρεμβολών ραδιοσυχνότητας από τη συσκευή σας. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για περισσότερες πληροφορίες.

Ελληνικά