Nie wyginać ani nie niszczyć przewodu zasilającego.

Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.

Nie obsługuj urządzenia mokrymi rękami podczas ładowania.

Może to spowodować porażenie prądem.

Nie wolno zwierać styków bieguna dodatniego i ujemnego ładowarki.

Takie działanie może doprowadzić do pożaru lub poważnych obrażeń ciała.

Nie korzystać z urządzenia na otwartej przestrzeni podczas burzy.

Może to skutkować porażeniem prądem lub wadliwym działaniem urządzenia.

Należy korzystać wyłącznie z baterii, ładowarek, akcesoriów i materiałów zatwierdzonych przez producenta.

Używanie zwykłych baterii lub ładowarek może skrócić czas eksploatacji urządzenia lub spowodować jego awarię. Może także spowodować pożar lub wybuch baterii.

Należy korzystać tylko z baterii i ładowarek zaakceptowanych przez firmę Samsung i przeznaczonych dla danego urządzenia. Używanie niezgodnych baterii i ładowarek może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenie urządzenia.

W przypadku stosowania akcesoriów lub materiałów niezatwierdzonych przez firmę Samsung, nie ponosi ona odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkownika.

Nie nosić urządzenia w tylnej kieszeni lub przy pasie.

Urządzenie może zostać uszkodzone, eksplodować lub wywołać pożar, jeśli znajdzie się pod nadmiernym naciskiem.

W przypadku uderzenia lub upadku możesz zostać zraniony.

Ładowarkę i urządzenie należy chronić przed upuszczeniem i udarem mechanicznym.

Polski