Không cầm pin Lithium Ion (Li-Ion) đã bị hỏng hoặc rò điện

Để hủy bỏ an toàn pin Lithium-Ion, hãy liên hệ trung tâm dịch vụ được ủy quyền gần nhất.

Cẩn thận

Không tuân thủ các cảnh báo và quy định về an toàn có thể gây nên chấn thương nặng hoặc làm hư hỏng tài sản

Không sử dụng thiết bị gần các thiết bị điện tử khác

Hầu hết các thiết bị điện tử sử dụng tín hiệu tần số vô tuyến. Thiết bị này có thể làm nhiễu các thiết bị điện tử khác.

Sử dụng kết nối dữ liệu LTE có thể làm nhiễu các thiết bị khác như thiết bị âm thanh và điện thoại.

Không sử dụng thiết bị của bạn trong bệnh viện, trên máy bay hoặc trong ô tô vì có thể bị nhiễu sóng do tần số vô tuyến

Nếu có thể, hãy tránh sử dụng thiết bị gần máy tạo nhịp tim trong phạm vi 15 cm, vì thiết bị có thể làm nhiễu máy tạo nhịp tim.

Để giảm thiểu khả năng làm nhiễu máy trợ tim, chỉ dùng thiết bị ở phía đối diện với vị trí đặt máy trợ tim.

Nếu bạn có sử dụng thiết bị y tế, hãy liên hệ với nhà sản xuất trước khi sử dụng thiết bị để xác định thiết bị y tế đó có bị ảnh hưởng bởi các tần số vô tuyến xuất phát từ thiết bị hay không.

Trên máy bay, sử dụng thiết bị điện tử có thể làm nhiễu thiết bị điều hướng điện tử của máy bay. Bảo đảm tắt thiết bị khi cất cánh và hạ cánh. Sau khi cất cánh, bạn có thể sử dụng thiết bị ở chế độ Máy bay nếu được nhân viên trên máy bay cho phép.

Thiết bị điện tử trong xe có thể bị lỗi chức năng do nhiễu sóng vô tuyến phát ra từ thiết bị của bạn. Liên hệ nhà sản xuất để biết thêm thông tin.

Tiếng Việt