Brug ikke enheden med våde hænder, mens enheden oplader

Det kan medføre elektrisk stød.

Kortslut ikke opladerens positive og negative terminaler

Gør du dette, kan det medføre brand eller alvorlige skader.

Brug ikke enheden udenfor, når det er tordenvejr

Det kan medføre elektrisk stød eller beskadige enheden.

Brug producentgodkendte batterier, opladere, tilbehør og forbrugsstoffer

Brug af generiske batterier eller opladere kan forkorte din enheds levetid, eller få enheden til at fungere forkert. De kan også medføre brand eller få batteriet til at eksplodere.

Brug kun Samsung-godkendt batteri og oplader, specielt designet til din enhed. Ikke-kompatible batterier og opladere kan medføre alvorlige skader eller beskadige enheden.

Samsung kan ikke gøres ansvarlig for brugerens sikkerhed, hvis der anvendes tilbehør eller ekstraudstyr, der ikke er godkendt af Samsung.

Undlad at bære enheden i baglommen eller ved/omkring maven

Enheden kan blive beskadiget, eksplodere, eller der kan gå ild i den, hvis den påføres et for stort tryk.

Du kan komme til skade, hvis du bliver ramt af nogen eller noget, eller du falder.

Tab ikke og udsæt ikke opladeren eller enheden for tryk

Håndter og bortskaf enheden og opladeren med omtanke

Batteriet eller enheden må ikke brændes. Placer aldrig batteriet eller enheden på eller i varmeafgivende apparater, f.eks. mikrobølgeovne, komfurer eller radiatorer. Enheden kan eksplodere, når den overophedes. Følg de lokale bestemmelser ved bortskaffelse af brugte batterier og enheder.

Knus eller punkter aldrig enheden.

Undgå at udsætte enheden for højt, eksternt tryk, der kan medføre intern kortslutning og overophedning.

Dansk