Atsakomybės apribojimas

Turinio dalis ir kai kurios paslaugos, kurias galima pasiekti šiuo prietaisu, priklauso trečiosioms šalims ir yra saugomos autorių teisių, patentų, prekių ženklų ir (arba) kitos intelektinės nuosavybės įstatymais.

Tokio pobūdžio turinys ir paslaugos teikiamos tik jūsų asmeninėms nekomercinėms reikmėms. Jokio turinio ar paslaugų negalite naudoti turinio autoriaus ar paslaugos teikėjo nenustatytais tikslais. Neapsiribojant anksčiau minėtomis sąlygomis, nebent tam teisę suteikia pats minėto turinio savininkas arba paslaugos teikėjas, draudžiama šiuo prietaisu rodomą turinį ar paslaugas kokiais nors būdais modifikuoti, kopijuoti, pakartotinai skelbti, įkelti, publikuoti, perduoti, versti, parduoti, kurti išvestinius kūrinius, naudoti arba platinti.

„TREČIŲJŲ ŠALIŲ TURINYS IR PASLAUGOS TEIKIAMOS„TOKIOS, KOKIOS YRA.“ SAMSUNG NESUTEIKIA JOKIŲ TIESIOGINIŲ AR NETIESIOGINIŲ GARANTIJŲ TOKIU BŪDU TEIKIAMAM TURINIUI AR PASLAUGOMS. SAMSUNG ATSISAKO SUTEIKTI BET KOKIAS NUMANOMAS GARANTIJAS, ĮSKAITANT PERKAMUMO AR TINKAMUMO TAM TIKRAI PASKIRČIAI GARANTIJAS, BET JOMIS NEAPSIRIBOJANT. SAMSUNG NEGARANTUOJA JOKIO ŠIUO ĮRENGINIU PRIEINAMO TURINIO AR PASLAUGOS TIKSLUMO, GALIOJIMO, SAVALAIKIŠKUMO, TEISĖTUMO AR IŠBAIGTUMO IR JOKIAIS BŪDAIS, ĮSKAITANT APLAIDUMĄ, SAMSUNG NĖRA PAGAL SUTARTĮ ARBA DELIKTĄ ATSAKINGA UŽ JOKIĄ TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ, ATSITIKTINĘ, TYČINĘ ŽALĄ, MOKESČIUS ADVOKATAMS, TEISMO IŠLAIDAS IR KITĄ ŽALĄ, KILUSIĄ DĖL TO, KAD JŪS ARBA TREČIOJI ŠALIS NAUDOJO TURINĮ AR PASLAUGĄ, NET JEI IŠ ANKSTO BUVO PERSPĖTA APIE TOKIOS ŽALOS GALIMYBĘ.“

Trečiųjų šalių teikiamos paslaugos gali būti bet kuriuo metu nutrauktos arba laikinai sustabdytos ir„Samsung“ nepatvirtina ir negarantuoja, kad koks nors turinys arba paslauga išliks prieinama kokį nors laiko tarpą.

Turinį ir paslaugas trečiosios šalys perduoda naudodamos tinklus ir perdavimo priemones, kurių„Samsung“ nekontroliuoja. Neapsiribodama šio atsakomybės apribojimo turiniu„Samsung“ neprisiima jokios atsakomybės už jokį per šį įrenginį prieinamo turinio arba paslaugos nutraukimą ar laikiną sustabdymą.

„Samsung“ nėra atsakinga už klientų aptarnavimą dėl turinio ar paslaugų. Klausimai ir prašymai dėl turinio ar paslaugų turi būti teikiami tiesiogiai atitinkamo turinio ar paslaugos teikėjui.

Lietuvių kalba