Sikkerhedsinformationer

Læs disse vigtige sikkerhedsinformationer, før du tager enheden i brug. De indeholder generelle sikkerhedsoplysninger for enheder, og de kan omfatte indhold, der ikke er gældende for din enhed. Følg advarsler og forsigtighedsanvisninger for at forhindre skader på dig selv og andre og for at beskytte enheden.

Ordet“enhed”refererer til produktet og dets batteri, oplader, de elementer, der leveres sammen med produktet, samt alt Samsung-godkendt tilbehør anvendt sammen med produktet.

Advarsel

Manglende overholdelse af sikkerhedsadvarsler og -regler kan medføre alvorlige skader eller dødsfald

Anvend ikke beskadigede strømledninger eller -stik, samt løse stikkontakter

Usikrede forbindelser kan medføre elektrisk stød eller brand.

Rør ikke ved enheden, strømledningerne, stikkene eller stikkontakten med våde hænder eller andre våde kropsdele

Det kan medføre elektrisk stød.

Træk ikke hårdt i strømledningen, når du frakobler den

Det kan medføre elektrisk stød eller brand.

Strømledningen må ikke bøjes eller ødelægges

Det kan medføre elektrisk stød eller brand.

Dansk