Ikke putt enheten eller medfølgende tilbehør inn i øynene, ørene eller munnen

Dette kan føre til kvelning eller alvorlige skader.

Ikke håndter et skadd litium-ionbatteri eller et batteri som lekker

For trygg avfallshåndtering av ditt litium-ionbatteri kontakter du ditt nærmeste autoriserte servicesenter.

Forsiktig

Hvis du ikke overholder sikkerhetsadvarsler og -forskrifter, kan det føre til skader på personer eller eiendom

Ikke bruk enheten i nærheten av andre elektroniske enheter

De fleste elektroniske enheter bruker radiofrekvenssignaler. Enheten kan forstyrre andre elektroniske enheter.

Bruk av en LTE-datatilkobling kan føre til interferens med andre enheter, som lydutstyr og telefoner.

Ikke bruk enheten på et sykehus, på et fly eller i bilutstyr som kan forstyrres av radiofrekvenser

Unngå å bruke enheten innen en rekkevidde på 15 cm fra en pacemaker hvis mulig, ettersom enheten kan forstyrre pacemakeren.

Reduser muligheten for forstyrrelser av en pacemaker ved å bruke enheten kun på den siden av kroppen som er på motsatt side av pacemakeren.

Hvis du bruker medisinsk utstyr, må du kontakte utstyrsprodusenten før du bruker enheten, for å finne ut om utstyret vil bli påvirket av radiofrekvenser fra enheten.

Norsk